Land Art - Pieter Janszoon Saenredam Project    - De Piieter Janszoon Saneredam Stcihting te Barendrecht Nederland.

 

Pieter Janszoon Saenredam Stichting

 

achtergrond - geschiedenis

 

Proces P. J. Saenredamproject

1981

De Culturele Raad van Barendrecht ontwikkelde een nieuw beleid
voor de beeldende kunst in de openbare ruimte: in plaats van
kant en klare beelden kopen, het verlenen van opdrachten per
plek, de introductie van ”omgevingskunst” en spreiding over de
woonwijken.

1982

De Culturele Raad Barendrecht draagt Lucien den Arend voor.

1983

De gemeente Barendrecht verstrekt de opdracht, het concept
ontstaat en de definitieve plek wordt gekozen.

1984

Het ontwerp wordt door de raadscommissie Welzijn unaniem
goedgekeurd.

1985

De realisatie vindt ongewijzigd plaats. Op 31 augustus wijdt
wethouder S. Zuurbier het land-art project feestelijk in, nadat
de Harmonie musicerend door het dorp is gereden.

1989

Oprichting van de Stichting P.J. Saenredam.

1997

Op 9 juni 1997 is het 400 jaar geleden dat P.J. Saenredam
werd geboren. De stichting organiseert tal van activiteiten
ook om het 12,5 jarig bestaan feestelijk te vieren: een ballet
op het eiland, een expositie en lezingen. De stammen worden
witgekalkt en het centrumobject geplaatst.

2001

Rotterdam is cultuurstad en organiseert een regioprogramma
”Havens en Heerlijkheden”. In dit kader wordt het kunstwerk
“Full Moon” gerealiseerd. De onthulling op 9 juni wordt
feestelijk gevierd.

2009

Een project van leerlingen van het Farelcollege:“Black and
Light”. Op het eiland hangen rouwborden en spiegelkubussen.

2010

Viering 25-jarig bestaan op 2 oktober met tal van feestelijke
activiteiten. Ontwikkeling van folder en website. In het voorjaar
het knotten en opnieuw witkalken van de stammen.

fotoverslag

2015

 viering van het 30-jarig bestaan.