Het Pieter Janszoon Saenredam Land Art Project in Barendrecht, Nederland.
Land Art - Pieter Janszoon Saenredam Project    - De Piieter Janszoon Saneredam Stcihting te Barendrecht Nederland.

 

Pieter Janszoon Saenredam Stichting

 

contact

 

secretariaat:

Jo Polak

email: Stichting Pieter Janszoon Saenredam

 

Contact met de stichting.

Een conceptueel Land Art project in Barendrecht, Nederland - foto©Marco de Nood

 

HOME

 

stichting

 

achtergrond/geschiedenis

 

Saenredam

 

Land Art

 

den Arend

 

informatie

 

contact

 

links

 

publicaties

 

floating sculptures