Land Art - Pieter Janszoon Saenredam Project    - De Piieter Janszoon Saneredam Stcihting te Barendrecht Nederland.

 

Pieter Janszoon Saenredam Stichting

 

informatie

 

MEER INFORMATIE / Steunen

Voor de buurtbewoners zijn de kunstwerken waardevol. Men is er trots op.
Ontwikkelingen worden aandachtig gevolgd en gedocumenteerd. Wilt u
betrokken zijn en het project steunen? Meldt u zich aan als vriend(in) van
de Stichting Pieter Janszoon Saenredam.
Contact : saenredamproject@gmail.com

Geschiedenis - chronologische samenvatting van de voorgeschiedenis van het Pieter Janszoon Saenredamproject

 

 

25 jaar Pieter Janszoon Saenredam Stichting.

foto©Jos Wesdijk 


 

COLOFON

Uitgave : Stichting Pieter Janszoon Saenredam met
financiële steun van de gemeente Barendrecht
Redactie : Maarten Ouwens, Jo Polak, Rosalie Akihary-Kollée
Fotografie : Jos Wesdijk/de Schakel, Marco de Nood, Jo Polak
Ontwerp : Het IJzeren Gordijn
Drukwerk : De Bondt Grafimedia Communicatie